Onze vereniging heeft vanwege hun inzet voor de vereniging of het openbare caranaval in Tilburg 
de volgende ere-lidmaatschappen toegekend.

Jan Melis

Marie Lips Eijk

Corrie Hamers