Voettochten De Steunzolen hebben twee keer een gesponsorde voettocht maar Den Bosch gehouden, uiteraard in de maand mei zoals dat hoort, en ze hebben daar dan ook allemaal een kaarsje opgestoken in de St.Jan.

 

Na zulk een fikse wandeling is het uiteraard goed toeven achter de St.Jan, beide tochten hebben een batig saldo opgebracht voor de kas.